Fysioterapi

Fysioterapeuter og kiropraktor fremdeles i drift.

Våre fysioterapeuter, vår manuellterapeut og kiropraktor tar fremdeles imot pasienter.
Da disse regnes som helse og omsorgsarbeidere tar de fremdeles imot pasienter og er ikke pålagt å stenge. Men vi fører strenge krav til renhold og det å minske risiko for smitte. Akutte pasienter blir prioritert og pasienter som har vært i risikosone eller er i risikogruppe bes ta kontakt med terapeut for en vurdering. Pasienter som har influensalignende symptomer og/eller symptomer på Korona bes holde seg hjemme.
Alle andre funksjoner på senteret er nå stengt ned på grunn av direktiv fra helsemyndighetene.
Ta vare på hverandre og ta hensyn til dine medmennesker.